IP/MPLS

Beta International müşteri uç noktaları arasında noktadan noktaya özel kiralık devre ile müşterilerine, Uluslararası Özel Bağlantı Devreleri sunmaktadır. Dünya genelinde ulaşılması zor bir yöne bağlantı sağlanması gereken durumlarda, IPLC hizmetini kullanarak, özel bir kapasite ile bu sorun kolaylıkla aşılmaktadır.
Genel anlamda, iki IPLC bölümü vardır.

  • Birincisi Türkiye’den teorik veya coğrafi bir yolla istenen uluslararası devrenin orta noktasına ulaşan noktadır;
  • İkincisi ise, devrenin geri kalan yarısının uç noktaya ulaşması şeklindedir.

IPLC bağlantısı deniz veya kara kabloları ya da uydu altyapısı kullanılarak sağlanabilmektedir. IPLC hizmetinin bant genişliği 64 Kbitps değerinden 155 Mbitps değerine kadar değişebilmektedir.

IPLC hizmet kapasitesi Beta International’ın uluslararası ağından dünyanın geri kalanına dağıtılmaktadır. Beta International, yerel döngülü bağlantı sağlayabilmek adına dünya genelindeki deneyimli ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır ve Beta International sorumluluk alanı, bakım, faturalama yollarıyla Beta International kabloları veya altyapısı tarafından sağlanan devrenin yarısını kapsamaktadır ve hizmet yönetimi adına benzersiz bir bağlantı noktasıdır.